ทำไมถึงต้องศึกษาต่อที่อเมริกา?

 

ประเทศที่นักเรียนต่างชาตินิยมมาเรียนมากที่สุด
สหรัฐอเมริกามีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนมากกว่าประเทศอื่นๆ ตอนนี้มีมากกว่า 750,000 คน! ลองมาดูเหตุผลที่ทำให้มีแต่คนอยากมาเรียนที่นี่กัน


มหาวิทยาลัยติดอันดับดีที่สุดในโลก
สหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก 7 ใน 10 อันดับแรกอยู่ในอเมริกาตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings


ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สถาบันการศึกษาเหล่านี้มอบให้ ได้รับการยกย่องจากทั้งนักศึกษาและผู้จ้างงาน อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่นักศึกษานานาชาติจำนวนมากต้องการเดินทางมาเรียนที่สหรัฐอเมริกานั้นก็คือความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน ตั้งแต่หลักสูตรที่เป็นวิชาการระดับสูง เช่น ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ไปจนถึงหลักสูตรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เช่น ศิลปะและการกำกับภาพยนตร์ 
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ปัจจัยอันดับหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็คือ จำนวนเงินทุนที่ใช้ในการวิจัย สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งในด้านเงินทุนที่ใช้เพื่อการวิจัย ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรเป็นอันดับสอง วุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรที่ได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมีมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในอันดับสูงสุดจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก คือ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม Ivy League ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแปดแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริการวมถึงสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำอื่นๆของสหรัฐอเมริกาอย่าง MIT, มหาวิทยาลัยแห่ง California และ Stanford เป็นต้น

 

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.