ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่อเมริกาในอเมริกา ค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน ค่าที่พักและค่าครองชีพจะขึ้นอยู่กับวิถีการดำเนินชีวิตส่วนตัวของคุณ ค่าเล่าเรียนจะเป็นส่วนที่แพงที่สุดของค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเล่าเรียนจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ $13,000 ถึง $55,000 (ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อปี

รายการด้านล่างนี้ระบุค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรต่างๆตามประเภทคุณสมบัติ
English Course (ราคาเริ่มต้น):  $200 - $350 ต่อปี
Associate Degree:  $9,000 - $18,000 ต่อปี
Bachelor:  $13,000 - $25,000 ต่อปี
Master:  $13,000 - $55,000 ต่อปี
Doctoral:  $13,000 - $30,000 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็นค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียหากจะเปลี่ยนค่าเงินเป็นบาทให้เข้าไปที่เว็บไซต์
 http://www.xe.com

 

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.