ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์

 

นิวซีแลนด์เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่นี่จึงนับว่ามีคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยมไม่แพ้ประเทศชั้นนำอื่นๆ ในแถบยุโรป และอเมริกา ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายจะตกประมาณเดือนละ 1,250 NZD หรือปีละ 15,000 NZD โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 13 NZD ต่อชั่วโมง ไม่ว่าคุณจะมาเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ หรือมาเรียนต่อมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพเป็นสิ่งที่ต้องหาข้อมูลให้ดี เพื่อที่จะได้เลือกในงบประมาณที่คุณจ่ายได้
 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เอกชน)ประมาณ 500,000 บาท/ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รัฐบาล)ประมาณ 450,000 บาท/ปี
  • อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมประมาณ 220,000 บาท/ปี
  • ระดับปริญญาตรีประมาณ 650,000 บาท/ปี
  • ระดับปริญญาโทประมาณ 700,000 บาท/ปี
  • ระดับปริญญาเอกประมาณ 180,000 บาท/ปี
  • หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเริ่มต้น 240 ดอลลาร์นิวซีแลนด์/สัปดาห์
  • ค่าครองชีพ 360,000-400,000 บาท/ปี

ค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็นค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ หากจะเปลี่ยนค่าเงินเป็นบาทให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.xe.com

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.