สมัครเรียน

ลงทะเบียนให้ Education Consultant ติดต่อกลับเพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเรียน ตอบทุกข้องสงสัยที่น้องๆอยากรู้
AECC GLOBAL เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและ แคนาดา เราให้คำปรึกษาฟรีสำหรับการสมัครเรียน รวมไปถึงบริการยื่นใบสมัคร การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน และให้ข้อมูลการเดินทางและจัดหาที่พัก ทาง AECC GLOBAL เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้คำแนะนำในการเลือกสถาบันพร้อมหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณ และอนาคตของคุณ 

Please feel free to leave us feedback.