ข้อมูลทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาวิจัยนานาชาติระดับปริญญาโท
รัฐบาลออสเตรเลีย จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนให้กับนักศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน  ภายใต้โครงการ Australia Awards – ASEAN Scholarships เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
โครงการทุนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มจากการประชุมสุดยอด อาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ โดยจะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความมั่งคั่ง และการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอาเซียนทุนการศึกษาวิจัยนานาชาติระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาวิจัยนานาชาติระดับปริญญาโท IPRS มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพของการวิจัยในออสเตรเลียหากคุณผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วทุน IPRS จะช่วยให้คุณได้เข้ามาศึกษาวิจัยในออสเตรเลียโดยเรียนรู้จากกลุ่มนักวิจัยระดับแนวหน้าในสาขาวิชาอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงนวัตกรรม

 
ลงทะเบียนรับคำแนะนำฟรีคลิก>>


 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.