ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่อังกฤษ

 


ค่าเล่าเรียน คือค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องจ่าย จะแบ่งออกเป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษประมาณ 1,200-3,000 ปอนด์ (ประมาณ 60,000-150,000 บาทต่อปี)
  • ปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ประมาณ 8,000-13,500 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 400,000-650,000 บาทต่อปี)
  • ปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ประมาณ 8,000-15,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 400,000-750,000 บาทต่อปี) หลักสูตรปริญญาโท MBA ประมาณ 10,000-30,000 ปอนด์ (500,000-1,500,000 บาท)

ค่าที่พักแต่ละเมืองจะต่างกันไปดังนี้
  • ที่พักในมหาวิทยาลัยประมาณ 90-150 ปอนด์/สัปดาห์
  • แบ่งเช่าห้องรวมประมาณ 150-500 ปอนด์/สัปดาห์
  • เช่าห้องเดี่ยวประมาณ 250-600 ปอนด์/สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็นค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียหากจะเปลี่ยนค่าเงินเป็นบาทให้เข้าไปที่เว็บไซต์
 http://www.xe.com

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.