ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย


ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย
ออสเตรเลียมอบตัวเลือกทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบให้กับนักเรียนต่างชาติในสถาบันมากกว่า1,200 สถาบันและหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 22,000 หลักสูตร คุณสามารถศึกษาได้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจนถึงอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ VET และตั้งแต่หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง (รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย) ไม่ว่าคุณจะกำลังศึกษาอะไรอยู่หรือศึกษามานานแค่ไหน กฎหมายของประเทศออสเตรเลียก็ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและการปกป้องนักเรียนต่างชาติ

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียนั้นแบ่งออกเป็น โรงเรียน หลักสูตรพื้นฐาน อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ VET อุดมศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย

 
1. โรงเรียนและหลักสูตรพื้นฐาน
2. อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
3. อุดมศึกษา
4. บัณฑิตวิทยาลัย
 

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.